INFORMACJA

Opublikowano 25 lutego 2016, 11:46

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 24.02.2016 roku otrzymaliśmy od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku drugą turę żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015.

      Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie się w dniach:

29 lutego 2016 rok,

02 marca 2016 rok,

03 marca 2016 rok,

07 marca 2016 rok,

10 marca 2016 rok

w godzinach 10.00 – 13.00.

     Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych, w tym skierowania wydane w ramach wydawania żywności przez tut. Ośrodek na przełomie styczeń-luty 2016 roku, oraz okazanie dowodu osobistego.

     Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content