INFORMACJA

Opublikowano 7 października 2016, 10:42

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy produkty żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

     Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie się w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie (wejście od ulicy Płockiej) w dniach:

12,13 października 2016 roku w godzinach 9.00-13.00,

17,19,20 października 2016 roku w godzinach 9.00-12.00.

     Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych. Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

     Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

20161006_133504

20161006_143409

Skip to content