INFORMACJA

Opublikowano 5 grudnia 2016, 09:47

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniach:

8, 12, 15 grudnia 2016 roku w godzinach  9.00 – 12.30

     będą wydawane produkty żywności, pozostałe z pierwszego transportu żywności (październik 2016 roku), w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2016.

     Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie się w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie (wejście od ulicy Płockiej).

    Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie znajdujące się w dokumentacji MOPS oraz dowód osobisty.

     Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

    Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content