Informacja

Opublikowano 22 października 2012, 10:55

Informacja o zmianie od 1 listopada 2012 r. kryterium dochodowego oraz kwot zasiłków rodzinnych
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959), od 1 listopada 2012 r. następuje zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, a także wysokość zasiłku rodzinnego.

Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:
a) 539 zł na osobę w rodzinie lub
b) 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Od dnia 1 listopada 2014 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:
a) 574 zł na osobę w rodzinie lub
b) 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Ponadto, od 1 listopada 2012 r. kwoty zasiłków rodzinnych będą wynosiły odpowiednio:
1. 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2. 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3. 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych pozostają bez zmian

Skip to content