INFORMACJA

Opublikowano 12 lipca 2017, 05:47

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że szczegółowe informacje na temat składania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze ( 500+) i świadczenia rodzinne zostaną zamieszczone na stronie tut. Ośrodka niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Skip to content