INFORMACJA

Opublikowano 4 października 2017, 10:59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniu

10 października 2017  roku w godzinach  10.30 – 12.30

będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób posiadających skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, a nie odebrały produktów żywnościowych w dniach 28-29 września i 3 października 2017 roku.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej, a nie posiadają skierowania mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

Podstawą wydania skierowania jest dochód, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

– 1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
– 1028 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content