Informacja

Opublikowano 10 kwietnia 2019, 12:26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniu

11 kwietnia 2019  roku w godzinach  10.00 – 13.30

będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób posiadających skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2018 (będzie to ostatni dzień wydawania produktów otrzymanych w ramach III tury), a nie odebrały produktów żywnościowych w dniach 26, 28 marca oraz 02, 04 kwietnia 2019 roku.

          Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej, a nie posiadają skierowania mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

          Podstawą wydania skierowania jest dochód, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

–  1402 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

1056 zł  na osobę  w rodzinie

           Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia o dochodach złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

          Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa   „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie.

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content