Informacja

Opublikowano 7 czerwca 2019, 12:54

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymał kolejną turę artykułów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2018.

Wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie  w dniach:

13,14,17 i 18 czerwca 2019 roku    –   w godzinach   9.00 – 12.30.

Podstawą do wydania żywności jest skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych,  które składane były podczas wcześniejszego odbioru żywności w ramach podprogramu 2018 i są w posiadaniu MOPS.

Odbiór żywności przez te osoby odbywać się będzie po okazaniu dowodu osobistego.

Osoby, które nie posiadają skierowania i  chcą korzystać z w/w Programu, a ich dochód nie przekracza:

  • 1402 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
  • 1056 zł  na osobę  w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS w Gostyninie ulica Parkowa 22  celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

Kontakt telefoniczny  24 2361360.

Korzystając z okazji Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie oraz pracownicy socjalni pragną podziękować Panu Krzysztofowi Osmolak właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „Caro”  w Gostyninie ul. Płocka 38 za bezpłatne użyczenie magazynu celem przechowywania i wydawania produktów żywnościowych oraz firmie TOMEX-HURT s.c Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki za bezinteresowną pomoc w ich rozładunku.

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content