INFORMACJA

Opublikowano 26 czerwca 2019, 06:04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy tj. 2019/20120 można składać od 1 sierpnia 2019 r., natomiast drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3, ust. 4 ww. ustawy w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń rodzinnych następuje do dnia 30 listopada, natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. Według art. 26 ust. 4a ww. ustawy w przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Druki wniosków będą dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 2.

Skip to content