INFORMACJA – 5-latki

Opublikowano 25 sierpnia 2010, 05:21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2009r. nr 56,poz.458) w roku szkolnym 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym rodzice, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka, mający prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o przyznanie dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Skip to content