Informacja o projekcie

Opublikowano 13 lutego 2013, 02:09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że rozpoczęto realizację działań zaplanowanych na rok 2013 w Projekcie „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ”r.  Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Programu tj. „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Priorytet zakłada realizację projektów systemowych mających na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zgodnie z przyjętym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/Departament Strategii Rozwoju Regionalnego Planem działania na rok 2012 w ramach Poddziałania 7.1.1 zaplanowano realizację projektów systemowych na lata 2012 – 2014.Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VII w województwie mazowieckim realizowane są projekty trzyletnie.

 

W 2013 roku projekt jest skierowany do 25 osób osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest Rozwój aktywnej integracji wśród klientów OPS w Gostyninie i upowszechnienie pracy socjalnej w 2012/2013/2014 roku. Cel projektu zamierzamy osiągnąć poprzez szereg działań zaplanowanych aby pobudzić aktywność społeczną i zawodową uczestników projektu

W ramach wsparcia uczestników programu przewidziano:

 • warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe
 • warsztaty komputerowe
 • psychoterapię grupową
 • doradztwo zawodowe
 • zajęcia terenowe: wyjazd do teatru , wycieczkę szkoleniową oraz ognisko
 • szkolenia „Stylizacja paznokci, manicure, pedicure”
 • szkolenie „Mój budżet”
 • szkolenie savoir-vivre z elementami wizażu (zasady poprawnego zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przy stole, w restauracji itp.)
 • spotkania informacyjne .
 • Kurs na prawo jazdy kat. B
 • porady prawne z zakresu Prawa pracy, Kodeksu cywilnego. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • zakup karnetów na basen
 • choinkę dla dzieci uczestników projektu
 • sfinansowanie kosztów nauki w szkole na poziomie gimnazjum, ponadgimnazjalnym i policealnym
 • pomoc finansową dla uczestników
 • zakup usług dentystycznych dla uczestników projektu
 • pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej wraz ze szkoleniem w tym zakresie

Realizację projektu w roku 2013 zaplanowano od lutego do grudnia.

Skip to content