Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano 9 grudnia 2010, 12:13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania,  numer sprawy:  MOPS-3410/03/2010- <WIĘCEJ INFORMACJI>

Skip to content