Informacja o wyborze oferty

Opublikowano 28 sierpnia 2013, 09:54

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego w ramach utworzonego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej punktu wsparcia dla uczestników projektu „Okno na Świat” realizowanego w zakresie programu ,,Oparcie społeczne dla osób   z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej   tj. osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym oraz osób z ich najbliższego otoczenia zostały złożone dwie oferty, w tym jedna oferta wpłynęła po terminie.

 Do realizacji została wybrana oferta:

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Marcin Kramek

ul. Puławska, 02-715 Warszawa

Skip to content