INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Opublikowano 15 grudnia 2009, 12:08

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: MOPS – /ZP -4/ 2009
Nazwa zadania: Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania

-> WIĘCEJ INFORMACJI

_________________________________________

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: MOPS – /ZP -5/ 2009
Nazwa zadania: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania

-> WIĘCEJ INFORMACJI

Skip to content