INFORMACJA

Opublikowano 1 marca 2012, 01:40

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie ogłasza nabór do projektu w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII: „Promocja integracji społecznej”,

Działanie 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,

Poddziałanie 7.1.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej”

o nazwie:

„Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”.

 

Projekt w 2012 roku kierowany jest dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do grupy osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do  07 marca 2012 r.

 

Kontakt:

(24) 236 13 60

Skip to content