NABÓR

Opublikowano 2 lutego 2011, 10:52
.
Informujemy, że od 01.02.2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna nabór do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,

Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

o nazwie:

„Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”.

Projekt w 2011 roku kierowany jest dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do grupy osób niepełnosprawnych lub wychowujących dzieci niepełnosprawne.Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 20 lutego 2011 r.

Skip to content