NABÓR WNIOSKÓW – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Opublikowano 3 listopada 2022, 11:35

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

W  związku z trwającym naborem wniosków w ramach Programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 informujemy, że osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowane ubieganiem się  o przyznanie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zainteresowane ubieganiem się  o przyznanie usług opieki wytchnieniowej mogą uzyskać informacje dotyczące powyższych usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie pod numerem 24 236 13 60 lub 24 236 13 65.

Nabór trwa do 7 listopada 2022 do godziny 14:00

Więcej informacji pod linkiem :

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Skip to content