Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowano 7 listopada 2014, 11:08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000-02-2014

<Specyfikacja z załącznikami>

Skip to content