Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowano 29 października 2015, 09:41

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000-01-2015

<Specyfikacja z załącznikami>

Skip to content