Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowano 27 października 2016, 04:56

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000/02/2016

<Ogłoszenie o zamówieniu> | <SIWZ> | <Załączniki do SIWZ>

Skip to content