Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowano 19 listopada 2013, 10:05

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina

numer sprawy: MOPS-2000-03-2013

<Ogłoszenie>

<Specyfikacja z załącznikami>

——————————————————————————-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000-02-2013

<Ogłoszenie>

<Specyfikacja z załącznikami>

Skip to content