„OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2023

Opublikowano 1 marca 2023, 09:17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że  pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Konstantym Radziwiłłem a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika,  została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2023 oraz Programu  ASYSTENT  OSOBISTY NOSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023. 

Programy są w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z zawartymi umowami, środki na realizację obu Programów będą przekazane w trzech transzach.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 326 400,00 zł na realizację kosztów usług Asystenta oraz 6 397,06 zł na koszty związane z obsługą Programu

Opieka Wytchnieniowa – 136 560,00  na realizację Programu  oraz 2 708,17  na koszty związane z obsługą Programu.

Kolejne transze zostaną przekazane w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy  a następne w terminie 14 lipca 2023 r. oraz do 13 października 2022 r.

Skip to content