Program Rodzina 500+ w Gostyninie

Opublikowano 22 lutego 2016, 07:32

W związku z rozpoczęciem w kwietniu realizacji Programu „Rodzina 500 plus” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gostyninie informuje, iż pod adresem:

www.500plus.mopsgostynin.pl

została uruchomiona strona internetowa poświęcona realizacji w/w Programu w Gostyninie.

Idąc naprzeciw wątpliwościom oraz pytaniom, które wpływają do MOPS w Gostyninie, na w/w stronie będą publikowane najciekawsze oraz najtrudniejsze Państwa zapytania, które można między innymi kierować na powstały do tego celu adres email:

500plus@mopsgostynin.pl

500plus

Skip to content