Postępowanie o udziel. zamówienia publicznego

Opublikowano 7 grudnia 2011, 10:59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,

numer sprawy:  MOPS-3410/03/2011

<Ogłoszenie>

<Specyfikacja>

oraz

  • Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego na terenie miasta Gostynina,

numer sprawy:  MOPS-3410/04/2011

<Ogłoszenie>

<Specyfikacja>

Skip to content