Rozpoczęcie procedury przetargowej

Opublikowano 14 listopada 2019, 07:55

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina.

<SIWZ>

<Załączniki>

Skip to content