Rozpoczęcie procedury przetargowej

Opublikowano 2 listopada 2020, 08:27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.

Załączniki:

SIWZ
Załącznik nr1 – formularz ofertowy
Załącznik nr2 – wzór umowy
Załącznik nr3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr4 – przynależność do grupy kapitałowej
Załącznik Nr5 – oświadczenie dot. podwykonawców

Skip to content