Rozpoczęcie procedury przetargowej

Opublikowano 20 listopada 2012, 09:34

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000-02-2012

<Ogłoszenie>

<Specyfikacja z załącznikami>

Skip to content