TERMINARZE WYPŁAT PAŹDZIERNIK 2010

Opublikowano 25 września 2010, 04:01

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

.

A – J : 15-18.10.2010

K – L : 19-20.10.2010

M – P : 21-22.10.2010

R – S : 25-26.10.2010

T – Z : 27-28.10.2010

.

Wypłaty z tytułu FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO będą wypłacane sukcesywnie przez cały miesiąc październik

.

20.10.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

20.10.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

21.10.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

22.10.2010 :    ZASIŁKI CELOWE

.

Skip to content