Zakończenie projektu “Okno Na Świat”

Opublikowano 31 grudnia 2013, 10:53

W dniu 31 grudnia 2013r. Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie  zakończył realizację projektu ,,Okno na Świat” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Adresatami projektu było 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, członkowie ich rodzin oraz  najbliższe otoczenie.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz tworzenie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi/upośledzonych umysłowo, ich rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach wykluczonych społecznie, wykorzystanie ich energii i inicjatywy, a także poprawa funkcjonowania tych osób w życiu codziennym poprzez udział w działaniach integracyjnych, szkoleniach i warsztatach, przeciwdziałanie pasywności.

W okresie od 01.07.203r. do 31.12.2013r. zostały zrealizowane następujące działania:

  • Warsztaty psychologiczne – „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
  • Warsztaty komputerowe – „ABC komputera”
  • Szkolenie „Savoir vivre z elementami wizażu”
  • Szkolenie „Mój portfel”
  • Punkt wsparcia –  indywidualne poradnictwo świadczone przez psychologa,  prawnika, pedagoga i doradcę zawodowego
  • Wizyta studyjna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem
  • Trzydniowa wycieczka integracyjno – edukacyjna do Krakowa – Wieliczki – Ojcowa
  • Wyjazd integracyjny do Warszawy obejmujący spektakl „Bóg mordu” w Teatrze 6 piętro oraz wizytę w  Telewizji Polskiej

 Uzyskana wiedza i umiejętności – interpersonalne, emocjonalne, społeczne jak  i  zawodowe przyczyniły się do wytworzenia postaw służących zwiększeniu aktywności społecznej uczestników Projektu. Wspólna praca grupy profesjonalistów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwoliła na optymalizację wiedzy oraz doświadczenia w tym zakresie, jak również wymianę i transfer dobrych praktyk.

 Zespół zarządzający

Koordynator Projektu: Małgorzata Ostrowska – Burakowska

Specjalista ds. monitoringu: Magdalena Jachimska

.

[nggalbum id=14 template=extend]

Skip to content