ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Opublikowano 3 listopada 2010, 07:59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania,  numer sprawy:  MOPS-3410/03/2010  – <WIĘCEJ INFORMACJI>

oraz

  • Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie miejscu ich zamieszkania,  numer sprawy:  MOPS-3410/04/2010 – <WIĘCEJ INFORMACJI>

Skip to content