Ogłoszenie o udzielnie zamówienia publicznego – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Opublikowano 18 listopada 2021, 12:17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zamieścił ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na:

WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY MIASTA GOSTYNINA

OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Ogłoszenie o przetargu

Skip to content