Zaproszenie do składania ofert – catering

Opublikowano 24 lipca 2015, 12:12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zaprasza do składania ofert na:

Dostawę posiłków dla dzieci – catering, w celu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach realizacji zadania „Opiekun dzienny w Gostyninie”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Skip to content