ZASIŁKI RODZINNE W UNII EUROPEJSKIEJ

Opublikowano 1 czerwca 2010, 04:09

.

Od 1 maja 2004 r.   Polacy, przemieszczając się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich. Zasiłek rodzinny należy się w tym kraju, w którym legalnie pracujemy i nie ma znaczenia miejsce zamieszkania. Ubiegając się o świadczenia rodzinne za granicą, należy spełnić wymagania, jakie nakładają  przepisy państwa, w którym jest się ubezpieczonym. Świadczenia rodzinne można pobierać tylko w jednym państwie, tam świadczenia, gdzie praca. Instytucją realizującą  zadania z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych dla województwa mazowieckiego jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka  62a   tel. (022) 622 42 32 .

.

Skip to content