Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowano 22 listopada 2010, 05:59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania (nr sprawy: MOPS-3410/04/2010) w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Skip to content