Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowano 2 grudnia 2013, 12:37

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina. 

< WIĘCEJ INFORMACJI>

Skip to content