Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowano 5 grudnia 2014, 11:51

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu na:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000-03-2014

<ZAWIADOMIENIE>

Skip to content