Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowano 7 grudnia 2015, 01:52

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu na:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000-02-2015

<ZAWIADOMIENIE>

Skip to content