Zawiadomienie o wyborze oferty – usługi specjalistyczne

Opublikowano 23 grudnia 2011, 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego na terenie miasta Gostynina.

< WIĘCEJ INFORMACJI>

Skip to content