Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowano 9 listopada 2015, 03:01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina, numer sprawy: MOPS-2000-01-2015, wpłynęły 2 oferty:

  1. Tomasz Mazur „SERWIS KADR” ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 12,50 zł/h
  2. Zakład Usług Opiekuńczych „MEWA” Elżbieta Mąkolska, ul. Figielskiego 2, 09-500 Gostynin – 8,50 zł/h
Skip to content