I N F O R M A C J A

Opublikowano 22 czerwca 2021, 09:01

dot. świadczenia „DOBRY START” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 lipca 2021 realizatorem rządowego programu „Dobry start” (tzw. „300+”) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Skip to content