Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r.  w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych  Dz.U.z 2017 poz.2447

Podmioty realizujące :

Powiatowy Urząd Pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Do prac społecznie użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku  korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  przy  ustalonym przez PUP  II profilu pomocy.

Celem prac społecznie użytecznych jest jest zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych poprzez przywrócenie ich do aktywności zawodowej.

Ponadto  zakłada się, że podjęcie pracy

– aktywizuje osoby bezrobotne

– zapobiega wykluczeniu społecznemu

– pobudzi aktywność do zmiany swojej sytuacji

– ograniczy potrzebę korzystania z pomocy materialnej

Prace społecznie użyteczne wykonywane są również na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zakres codziennych obowiązków domowych wykonywanych w ramach prac społecznie użytecznych obejmuje w szczególności prace o charakterze pomocniczym z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną w szczególności pielęgnacji tych osób, zabiegów higienicznych i podawania leków.

Na podstawie Uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania opiekuna osoby niepełnosprawnej w  wymiarze 10 godzin tygodniowo

 Celem działania jest:

-wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych

– aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych

Skip to content