Dobry Start

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”  300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Na prośbę Dyrekcji ZUS, poniżej zamieszczamy wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek – dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl pod adresem  Program Dobry Start – ZUS

Instrukcje:

Filmy instruktażowe:

I N F O R M A C J A

dot. świadczenia „DOBRY START” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 lipca 2021 realizatorem rządowego programu „Dobry start” (tzw. „300+”) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Skip to content