ALLELUJA !!!

Zamieszczone w (MOPS) w dniu 17-04-2014

zyczenia

Aktualizacja terminów wypłat Św.Rodz i F.A. w 04-2014

Zamieszczone w (MOPS) w dniu 09-04-2014

A  -    J   -    10.04.2014

K  -    Ł   -    11.04.2014

M  -    P  -    14.04.2014

R  -    Ś  -    16.04.2014

T   -    Ż   -    18.04.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 20-03-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie  doradztwa zawodowego dla uczestników projektu  „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez :

Panią Beatę Żuchowską

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 20-03-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych grupowych oraz indywidualnych spotkań z psychologiem  dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez :

Panią Annę Dziewulską

Zaproszenie do składania ofert

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 06-03-2014

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenia warsztatów psychologicznych grupowych oraz indywidualnych spotkań z psychologiem  dla uczestników projektu

w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zaproszenie do składania ofert

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 06-03-2014

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie  doradztwa zawodowego dla uczestników projektu 

w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 03-03-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie szkolenia  „Savoir vivre z elementami wizażu” dla  uczestników projektu  „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Kutnie

ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno

Zaproszenie do składania ofert

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 13-02-2014

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie szkolenia  „Savoir vivre z elementami wizażu” dla  uczestników projektu

w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 13-02-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:  Przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 22 uczestników projektu. w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert.

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez :

Emergency Response Sp. z o. o.

ul. Jachowicza 1, 39-400 Tarnobrzeg,

Zaproszenie do składania ofert

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 05-02-2014

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 22 uczestników projektu

w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

TERMINARZ WYPLAT

KWIECIEŃ 2014

A-J : 10.04.2014
K-Ł : 11.04.2014
M-P : 14.04.2014
R-Ś : 16.04.2014
T-Ż : 18.04.2014

04.04.2014 : ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚW. PIENIĘŻNEGO
23.04.2014 : ZASIŁKI STAŁE
24.04.2014 : ZASIŁKI OKRESOWE
25.04.2014 : ZASIŁKI CELOWE

MAJ 2014

A-J : 15.05.2014
K-Ł : 19.05.2014
M-P : 21.05.2014
R-Ś : 23.05.2014
T-Ż : 27.05.2014

05.05.2014 : ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚW. PIENIĘŻNEGO
21.05.2014 : ZASIŁKI STAŁE
22.05.2014 : ZASIŁKI OKRESOWE
23.05.2014 : ZASIŁKI CELOWE

...