Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert na:

Dostawę posiłków dla dzieci – catering, w celu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach realizacji zadania „Opiekun dzienny w Gostyninie”
numer sprawy: MOPS-2000/04/2016

<Informacja>

INFORMACJA

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniach:

8, 12, 15 grudnia 2016 roku w godzinach  9.00 – 12.30

     będą wydawane produkty żywności, pozostałe z pierwszego transportu żywności (październik 2016 roku), w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2016.

     Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie się w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie (wejście od ulicy Płockiej).

    Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie znajdujące się w dokumentacji MOPS oraz dowód osobisty.

     Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

    Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Darmowe Jabłka

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, iż w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) około godz. 10.00, na placu przy Zamku Gostynińskim będą wydawane darmowe jabłka dla mieszkańców Gostynina, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli itp.

Zapraszamy!

Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000/02/2016

<Informacja>

PODZIĘKOWANIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 06.10.206 roku otrzymaliśmy pierwszą turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

Żywność otrzymaliśmy dzięki wieloletniej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, któremu bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, za deklarację dalszej współpracy oraz za udzielone wsparcie dzięki któremu około 1 000 osób z naszego miasta otrzyma pomoc żywnościową. Zapewniamy, że Państwa pomoc to wsparcie dla naszego miasta i jego mieszkańców, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.

Korzystając z okazji Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie pragnie złożyć serdeczne podziękowania :

– Pani Elżbiecie Przybylskiej przedstawicielowi Zarządu Rejonowego PKPS w Bielsku, za serdeczność, życzliwość i chęć podjęcia współpracy z tut. Ośrodkiem,
– Panu Władysławowi Trzaskowskiemu właścicielowi firmy Usługi Sanitarne Gostynin ul. Bierzewicka 35 za kolejne, bezpłatne użyczenie własnego sprzętu do rozładunku towarów oraz bezinteresowną pomoc przy rozładunku,
– Panu Rafałowi Różańskiemu Prezesowi Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie za bezpłatne użyczenie magazynu do przechowywania żywności.
członkom Spółdzielni Socjalnej za ogromne bezinteresowne zaangażowanie przy wydawaniu artykułów żywnościowych oraz chęć dalszej współpracy.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie