INFORMACJA

INFORMACJA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

BĘDZIE REALIZOWANA 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. OD 10:00 DO 13:00

Z MAGAZYNU „STARA BETONIARNIA”, UL. BIERZEWICKA 32

.

WARUNKIEM OTRZYMANIA ŻYWNOŚCI JEST WAŻNE SKIEROWANIE WYDANE PRZEZ MOPS W GOSTYNINIE, UL. PARKOWA 22

 

Czytaj więcej

Darmowe jabłka

Jeśli lubicie jabłka, ta wiadomość Was ucieszy.

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, iż w dniu 29 stycznia br. (piątek) około godz. 12.00, na placu przy Zamku Gostynińskim będą wydawane darmowe jabłka dla mieszkańców Gostynina, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli itp.

Zapraszamy!

Czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe z seniorami

W  dniu 17 grudnia 2015 roku w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” odbyło się spotkanie opłatkowe z seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi korzystającymi z usług  opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu socjalnego przygotowanego przez  pracowników socjalnych Ośrodka pod nazwą „Dziatki-Dziadkom, Wspólne Kolędowanie”.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości. Po krótkim wstępie dzieci uczęszczające do Punktu przedstawiły Jasełka, wprowadzając nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Występ dzieci został nagrodzony gromkimi brawami, a Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska podziękowali dzieciom za przybliżenie wydarzeń związanych z Bożym Narodzeniem oraz złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia. W dalszej części spotkania zebrani podzielili się opłatkiem, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek. Zebrani  otrzymali śpiewniki z treścią kilku najpiękniejszych kolęd i wspólnie kolędowali przy akompaniamencie Panów Krzysztofa Sochackiego i Grzegorza Kubickiego. Spotkanie odbyło się w bardzo ciepłej, życzliwej, pełnej wzruszeń atmosferze. Na zakończenie wszyscy goście otrzymali skromne upominki własnoręcznie przygotowane przez pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni MOPS pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie na spotkanie i stworzenie miłej atmosfery, Pani Elżbiecie Mąkolskiej właścicielce  Zakładu Usług Opiekuńczych „Mewa”, świadczącej usługi na rzecz klientów MOPS, za pomoc w przygotowaniu, Pani Iwonie  Stasiak i Karolinie Jaśkiewicz pracownicom Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” za  pomoc w organizacji spotkania oraz dzieciom za wzruszający występ.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Krótki fotoreportaż spotkania

Czytaj więcej

Zbiorcze zestawienie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina, numer sprawy: MOPS-2000-01-2015, wpłynęły 2 oferty:

  1. Tomasz Mazur „SERWIS KADR” ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 12,50 zł/h
  2. Zakład Usług Opiekuńczych „MEWA” Elżbieta Mąkolska, ul. Figielskiego 2, 09-500 Gostynin – 8,50 zł/h

Czytaj więcej