I N F O R MA C J A dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy tj. 2019/20120 można składać od…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymał kolejną turę artykułów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2018. Wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie  w dniach: 13,14,17 i 18 czerwca 2019 roku    –   w godzinach   9.00 – 12.30. Podstawą do…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2019  roku w godzinach  10.00 – 13.30 będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób posiadających skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2018 (będzie to ostatni dzień wydawania produktów otrzymanych w ramach III tury), a nie odebrały…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymał trzecią turę artykułów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2018. Wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie  w dniach: 26 marca 2019 roku – w godzinach   10.00 – 13.30, 28 marca 2019 roku…

czytaj dalej

„Nie pozostawaj obojętny”

Komunikat W ramach akcji „Nie pozostawaj obojętny” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie prosi o zgłaszanie osób/rodzin nie radzących sobie w prawidłowym funkcjonowaniu, spowodowanym długotrwałą chorobą oraz niepełnosprawnością do pracowników socjalnych tut. Ośrodka w celu znalezienia optymalnych rozwiązań pozwalających na poprawę jakości ich życia. Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie ul.  Parkowa 22 Telefon: Sekretariat:  24 236 13 60  Pracownicy…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach: 19 lutego 2019 roku – w godzinach   11.00 – 13.00 Będzie to ostatni dzień wydawania produktów żywnościowych otrzymanych w ramach…

czytaj dalej

Gostynińskie becikowe – jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowe świadczenie „Gostynińskie becikowe” przysługuje da dziecko urodzone, objęte opieką prawną lub faktyczną bądź przysposobione po dniu 31 grudnia 2018r. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałym w Gostyninie przez nieprzerwany okres co najmniej 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Jednorazowe świadczenie „Gostynińskie becikowe” przysługuje w…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach: 31 stycznia 2019 roku – w godzinach   10.30 – 13.30, 04  lutego 2019 roku – w godzinach   10.30 – 13.30, 05  lutego…

czytaj dalej

Jasełka w Klubie Seniora

Obecnie trwa Adwent, czyli radosny okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia a Boże Narodzenie to w życiu każdego człowieka specjalny czas. Czas, kiedy zatrzymujemy się w biegu codziennych spraw, by zastanowić się, co w naszym życiu jest naprawdę ważne. To czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach oraz waśniach. To również czas radosnego…

czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech„Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.INFORMACJA

Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech„Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.INFORMACJA

Rozpoczęcie procedury przetargowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie. Załączniki: SIWZ Załącznik nr1 – formularz cenowy Załącznik nr2 – wzór umowy Załącznik nr3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Załącznik Nr4 – przynależność do grupy cenowej Załącznik…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach: 7 grudnia 2018 roku       –  w godzinach   10.00 – 13.30, 10 grudnia 2018 roku     –  w godzinach  10.00 –…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogramu 2018, rozpoczął wydawanie skierowań do odbioru artykułów żywnościowych uprawnionym mieszkańcom Gostynina. Dystrybucja artykułów żywnościowych organizowana przez tut. Ośrodek, będzie odbywała się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym…

czytaj dalej