I N F O R M A C J A

Opublikowano 22 lipca 2009, 05:44

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od października 2009 r. do 30 września 2010r. można składać od miesiąca sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art.20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów  (Dz.U. z 2009 r. Nr 1,poz.7 ze zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia,ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września  do dnia 31 października,ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Druki wniosków można  pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.

Skip to content