INFORMACJA

Opublikowano 23 sierpnia 2017, 08:33

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że informacje na temat wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu w 2016 r. tut. Organ pozyskuje samodzielnie poprzez elektroniczny system wymiany informacji. W związku z powyższym do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie ma konieczności dostarczania zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016 r. Wyjątek stanowią jedynie dochody członków rodziny rozliczających się w 2016 r. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Skip to content