Informacja

Opublikowano 5 grudnia 2018, 01:32

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach:

7 grudnia 2018 roku       –  w godzinach   10.00 – 13.30,

10 grudnia 2018 roku     –  w godzinach  10.00 – 13.30,

11 grudnia 2018 roku     –  w godzinach  10.00 – 13.30,

14 grudnia 2018 roku     –  w godzinach  10.00 – 13.30,

Przypominamy,  że podstawą do wydania artykułów żywnościowych jest skierowanie  uprawniające do otrzymania pomocy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2018 wydane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód nie przekracza:

– 1402 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
– 1056 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kontakt telefoniczny  24 2361360

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content