Informacja

Opublikowano 15 lutego 2019, 08:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach:

19 lutego 2019 roku – w godzinach   11.00 – 13.00

Będzie to ostatni dzień wydawania produktów żywnościowych otrzymanych w ramach II  tury żywności. Bardzo prosimy więc aby osoby,  które nie odebrały jeszcze żywności lub chcą skorzystać z tej formy pomocy, a spełniają poniższe warunki, zgłosiły się w wyznaczonym terminie.

Podstawą do wydania żywności jest skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych,  które składane były podczas odbioru pierwszej tury  żywności w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku i są w posiadaniu MOPS. Odbiór żywności przez te osoby odbywać się będzie po okazaniu dowodu osobistego.

         Jednocześnie informujemy, żeby osoby, które posiadają aktualne skierowania  (skierowania w ramach Podprogramu 2018 wydawane są przez tut. Ośrodek od listopada 2018 roku) zgłaszały się po odbiór żywności z posiadanym skierowaniem. 

         Osoby, które nie posiadają skierowania i  chcą korzystać z w/w Programu, a ich dochód nie przekracza:

  • 1402 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
  • 1056 zł  na osobę  w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS w Gostyninie ulica Parkowa 22  celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

Kontakt telefoniczny  24 2361360

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

   Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content