Informacja

Opublikowano 4 marca 2020, 02:49

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019, odbędzie się w magazynie

Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie

w dniach:

10 i 12 marca 2020 roku w godzinach 10.00 – 13.00

Podstawą do wydania żywności jest skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie posiadają skierowania i chcą korzystać z w/w Programu, a ich dochód nie przekracza:

1402 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

1056zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS w Gostyninie ulica Parkowa 22 celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Kontakt telefoniczny: 24 2361360

Korzystając z okazji Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie oraz pracownicy socjalni pragną podziękować Panu Krzysztofowi Osmolakowi właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Caro” w Gostyninie ul. Płocka 38 za bezpłatne użyczenie magazynu celem przechowywania i wydawania produktów żywnościowych oraz bezinteresowną pomoc w ich rozładunku.

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Skip to content