INFORMACJA

Opublikowano 20 listopada 2013, 07:54

plakat EFS70x50-2012-2

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie ogłasza nabór do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej”,

Działanie 7.1 –  „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,

Poddziałanie 7.1.1 –„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej”

o nazwie:

„Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”.

Projekt w 2014 roku kierowany jest dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do grupy osób  bezrobotnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2013 r.

Kontakt:

(24) 2361365/66

 

Skip to content