Informacja dot. wydawania produktów żywnościowych

Opublikowano 28 lipca 2023, 07:28

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus, odbędzie się w magazynie

Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie

Harmonogram wydawania żywności:

02 sierpnia 2023 roku

9.00 -9.30        – skierowania od numeru 1 do 25

9.30 – 10.00     – skierowania od numeru 26 do 50

10.00 – 10.30  – skierowania od numeru 51 do 75

10.30 – 11.00  – skierowania od numeru 76 do 100

03 sierpnia 2023 roku:

9.00 -9.30        – skierowania od numeru 101 do 125

9.30 – 10.00     – skierowania od numeru 126 do 150

10.00 – 10.30  – skierowania od numeru 151 do 175

10.30 – 11.00  – skierowania od numeru 176 do 200

07 sierpnia 2023 roku:

9.00 -9.30        – skierowania od numeru 201 do 225

9.30 – 10.00     – skierowania od numeru 226 do 250

10.00 – 10.30  – skierowania od numeru 251 do 275

10.30 – 11.00  – skierowania od numeru 276 do 300

Podstawą do wydania żywności jest skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie posiadają skierowania i  chcą korzystać z w/w Programu, a ich dochód nie przekracza:

–  1 823,60 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

1 410zł  na osobę  w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS w Gostyninie ulica Parkowa 22  celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

Kontakt telefoniczny  24 2361360 (64,65,66,67)

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Skip to content